تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به این لحظه می باشد

دسته ها :‌ هنر و ادبیات

زحمت هجران

نه تاب آنکه توانم برید دل زتوای جان

نه طاقتی که توانم کشید زحمت هجران

زیک طرف دهدم جان شمیم سنبل گیسو

زیک طرف بردم دل فسون نرگس فتان

غلام آن بت کافر که می برد زنگاهی

به غمزه نرگس مستش دل هزار مسلمان

توخودزناز به سیرچمن خرامی وخلقی

زسیر روی چوبرگ گل توواله وحیران

اگر امید وصالت قطع بادیه سهلست

بود میان من ودوست گرهزار بیابان

کسی که نوش کند شهد عشق تلخ نباشد

به راه وصل تواش نیش خارهای مغیلان

وقت آنست بیدل که از دوستی یاربا دشمن

شکایت برم زدستش به حضرت خاقان

بیدل شیرازی

0 دیدگاه 133 بازدید 1
آیا شما هم به نویسندگی علاقه دارید؟

دیدگاهی ثبت نشده است.

دیدگاهی ثبت نشده است.