چادرکوهنوردی آشیانه ی ما بر فراز کوههاست. محل استراحت و تجدید قوا است، در مقابل باد و بوران و برف و سرما از ما محافظت میکند و تعویض لباس های خیس و خوابیدن را در آن ابراحتی انجام میشود.  چادرها در انواع متنوع و بنا به نیازهای مختلفی طراحی شده اند.

۱-انواع چادر از نظر شکل ظاهری :

چادرها بر اساس وضعیت تیرک ها (دیرک) به دو دسته تک تیرک و چند تیرک تقسیم می شوند. از نظر فرم وشکل، چادرها در انواع مختلفی طراحی می شوند:

· چادرهای اردوگاهی

· خیمه ای

· تونلی

· گنبدی

· چند وجهی

همچنین چادرها می توانند از لایه های مختلف روکش  به منظور مقابله با باد ، بارش و حفظ گرمای درونی برخوردار باشند.

۲-انواع چادر از نظر نوع استفاده:

·  چادر های کمپینگ: این نوع از چادرها، بیشترین تنوع را در میان چادر ها دارند. بسته به تعداد نفرات استفاده کننده از چادر ، نوع برنامه و ابعاد ، اشکال مختلفی را شامل می شوند .

·  چادرهای کوهنوردی: این چادر ها دارای طراحی و اجزاء سازنده کاملا تخصصی می باشند، متناسب ارتفاع، نحوه بکارگیری و دیگر ضرورتهای تیم های کوهنورد طراحی می شوند.

·  چادرهای دیواره نوردی: جزء چادر های بسیار مدرن و تکنیکی هستند که در مسیر های بلند بر روی دیواره ها، بسیار ضروری می باشند.

·  چادرهای اضطراری بقا: این چادر ها پوشش بسیار کم حجمی هستند که به راحتی درون کیف بقا جای می گیرند و همچنین بدون اسکلت می باشند و فقط در شرایط اضطراری جهت محفوظ بودن از باد و باران استفاده می شوند. این چادر ها یک نفره هستند.